Đơn vị tổ chức sự kiện chuyên nghiệp

https://myspace.com/achauevent

– tổ chức sự kiện trọn gói: tư vấn phương án, lên kịch bản, báo giá, giấy má, bản vẽ, các tiết mục nghệ thuật. – Nhân sự sự kiện: PG, người loại, mc, ca sĩ, đội ngũ nhảy đầm, đội ngũ múa, ban nhạc, nghệ sỹ lừng