0
piano casio ở thành phố Hồ Chí Minh – Casio PX-160 kế thừa những tinh hoa của PX-150 là một trong những chiếc piano điện tử tại thành phố Hồ Chí Minh với tính năng tiện dụng. Casio PX160 mang tới động cơ âm thanh

Comments