0
Rome Diamond Lotus được xây dựng ra các thời điểm gồm tổng thích hợp khu cư dân nhà thấp tầng Palm Residences, quỹ nhà cao tầng Rome Diamond Lotus và Rome Diamond Lotus, các tòa chủ văn phòng, trung tâm mua sắm,

Comments